Systemy wideofonowe

System X1

System Bpt X1 wykorzystuje jedną parę skrętki nieekranowanej do zasilania oraz transmisji wizji, fonii i sterowań pomiędzy panelem wejściowym i zasilaczem a odbiornikami.
Standard X1 jest oznaczeniem zarówno opracowanej przez Bpt technologii transmisji wizji, fonii i sterowań oraz zasilania po jednej skrętce nieekranowanej, jak też oznaczeniem autonomicznego systemu wideofonowego, wykorzystującego ten standard.
W systemie X1 można zastosować maksymalnie 4 panele wejściowe przyciskowe lub kodowe audio / wideo serii Targha oraz 64 aparaty odbiorcze (100 aparatów z panelem kodowym). Niewątpliwą zaletą rozwiązania X1 jest proste i tanie okablowanie, łatwość instalacji i uruchomienia. Programowanie odbiorników odbywa się metodą uczenia i nie wymaga stosowania specjalistycznych narzędzi systemowych.

System 300

System Serii 300 jest najnowszym osiągnięciem technologicznym firmy Bpt. System 300 jest oparty na sieci LonWorks® oraz wykorzystuje technologię X1 i X2 przesyłania obrazu, fonii, sterowań i zasilania po jednej skrętce, opracowaną przez firmę Bpt.
System 300 jest przeznaczony dla średnich i dużych instalacji sieciowych, wieloblokowych, obejmujących maksymalnie 64 główne panele wejściowe na teren lub centrale portierskie, 256 bloków, 512 odbiorników na blok, 32 panele wejściowe w każdym bloku oraz łącznie 9000 użytkowników w całej sieci.
System 300 wykorzystuje 4-parowy przewód do łączenia bloków w sieć oraz 2-parowy przewód do komunikacji z odbiornikami. Okablowanie dla systemu domofonowego i wideofonowego jest identyczne.
W Systemie 300 można stosować odbiorniki Ophera, Lynea, Exedra, Nova i Integra oraz panele wejściowe Targha i TM.
Systemy X1 i X2 stanowią część składową systemu 300, ale mogą też stanowić rozwiązania działające autonomicznie.

System 200

System 200 jest przeznaczony dla małych i średnich instalacji (domki jednorodzinne, biura, obiekty komercyjne). Panele wejściowe dostępne są w wersji kodowej lub tradycyjnej z klawiszami. Wywołania aparatu lokatorskiego może być realizowane przewodem wieloparowym lub za pomocą skrętki z dekoderami adresu). Sygnał wizji może być przesyłany po przewodzie koncentrycznym lub skrętce. System realizuje funkcję interkomu oraz współpracuje z centralami telefonicznymi. W Systemie 200 można stosować odbiorniki Lynea, Exedra, Nova i Integra oraz panele wejściowe Targha i TM.

System budynków wielorodzinnych

System
Liczba układów blokowych 64 Brak ograniczeń 256 80
Całkowta liczba użytkowników 2000 Brak ograniczeń 2000 2000
Liczba głównych paneli wejściowych 32 Brak ograniczeń 64 10
Liczba blokowych paneli wejściowych 4 Brak ograniczeń 32 10
Maksymalna liczba odbiorników 16000 Brak ograniczeń 16000 2000
Sumaryczna długość przewodów magistrali X1/X2 2600 3000 3000 5000
Sumaryczna długość przewodów magistrali LON między układem zasilającym a wszystkimi panelami 5000 - 2000 5000
Maksymalna odległość między układem zasilającym a odbiornikiem 750 750 750 500
Maksymalna odległość między układem zasilającym a panelem 800 800 800 500
Centrala portierska Tak Tak Tak Tak

Pojedynczy budynek wielorodzinny

System
Liczba układów blokowych 1 1 1 1 1
Całkowita liczba użytkowników 100 100 100 2000 160
Liczba paneli wejściowych 4 4 4 32 10
Maksymalna liczba odbiorników 800 800 800 16000 160
Maksymalna odległość między panelem wejściowym a odbiornikiem 650 650 1550 1550 500
Sumaryczna długość przewodów 2000 2000 3000 3000 5000
Centrala portierska Tak Tak Tak Tak Tak

Tabela kompatybilności BPT

Odbiorniki
x x x   x

Perła

x x x   x

Mitho

x x x   x

Ophera

x x x x x

Nova

x x x x x

Lynea

Panele wejściowe
        x

Dihitha

  x      

Lithos

  x     x

Thangram

x   x x  

Targha

Siedziba firmy
ADD
ul. Ząbkowska 18
03-735 Warszawa
tel. +48 22 670 2420
tel. +48 22 670 2637
tel. +48 22 670 2457
Dział Handlowy
Warszawa


tel. +48 22 670 2420
w. 30

Gdańsk

tel. +48 506 913 819

Wrocław

tel. +48 509 430 440

Kraków

tel. +48 506 913 852
Dział Projektowy i Wsparcia Technicznego


tel. +48 22 670 2420
w. 20
Dział Serwisu
Warszawa:
tel. +48 22 670 2420, w. 60
Wrocław:
tel. +48 509 619 575
Kraków:
tel. +48 506 913 852
Gdańsk: