AVIA - Kraków

Wybrane realizacje
Atrakcyjne, bezpieczne i ogrodzone osiedle. Połączenie dogodnej lokalizacji z oryginalnym urządzeniem terenów zielonych. Zaplanowany i przemyślany fragment miasta. Osiedle wyposażone w pełną infrastrukturę usługową (lokale handlowe w parterach), a także drogową.

Instalacja Bpt ma objąć docelowo ok. 1.500 odbiorników (lokali) w jednej sieci. Będzie to największa w historii instalacja Systemu 300 LonWorks w Polsce i na świecie. Zbudowana zostanie w oparciu o 3 główne magistrale komunikacyjne i wiele niezależnych kanałów komunikacji w układzie głównym. Struktura systemu będzie 3-poziomowa: dwa główne wejścia do kompleksu, niezależne wejścia do poszczególnych enklaw (etapów) oraz wejścia do klatek w ramach enklaw z lokalnymi centralami portiera. W chwili obecnej zrealizowany jest I etap i układ główny.

Siedziba firmy
ADD
ul. Ząbkowska 18
03-735 Warszawa
tel. +48 22 670 2420
tel. +48 22 670 2637
tel. +48 22 670 2457
Dział Handlowy
Warszawa


tel. +48 22 670 2420
w. 30

Gdańsk

tel. +48 506 913 819

Wrocław

tel. +48 509 430 440

Kraków

tel. +48 506 913 852
Dział Projektowy i Wsparcia Technicznego


tel. +48 22 670 2420
w. 20
Dział Serwisu
Warszawa:
tel. +48 22 670 2420, w. 60
Wrocław:
tel. +48 509 619 575
Kraków:
tel. +48 506 913 852
Gdańsk: