System kontroli dostępu APS mini Plus przeznaczony jest do instalacji w budynkach mieszkalnych i biurowych. Wszystkie urządzenia mogą pracować zarówno w trybie autonomicznym jak i w sieci zarządzanej przy pomocy aplikacji APS Home lub APS Administrator. Połączenie urządzeń w sieć magistralą RS 485 pozwala również na monitorowanie zdarzeń w trybie online oraz konfigurację parametrów pracy urządzeń.

Charakterystyka systemu APS mini Plus

Zastosowanie budynki mieszkalne i biurowe
Sposób zarządzania

karty do programowania / oprogramowanie

APS Reader, APS Home lub APS Administrator

Liczba urządzeń (adresów)

na magistrali RS 485

32 (dla każdej magistrali)
Pamięć kart / breloków / pilotów 2000 + 2 karty (lub 1 pilot) do programowania
Pamięć zdarzeń (typowo) 3400
Pamięć harmonogramów czasowych

64 harmonogramy

64 świeta

Dostępne rozszerzenia czytników (kontrolerów)

- T&A (RCP) - wymaga licencji MLA (MLCA)

- graficzna wizualizacja systemu - wymaga licencji MGS (MCGS)

- monitorowanie trasy obchodu - wymaga licencji MGT (MCGT)

- podział na podsystemy - wymaga licencji MDV (MCDV)

- autoryzacja "online" - wymaga licencji MLO (MLCO)

- recepcja hotelowa - wymaga licencji MREC (MCREC)

 

Tryby pracy i topologia systemu

W zależności od wymagań dotyczących funkcjonalności systemu można stosować jeden z poniższych trybów pracy systemu

Tryb autonomiczny

Tryb autonomiczny

Zalecany w przypadku systemów o małej liczbie użytkowników (domy jednorodzinne, małe biura itp.). W trybie autonomicznym urządzenia nie są połączone wspólną magistralą RS 485, a co za tym idzie nie ma możliwości zarządzania użytkownikami z komputera PC przy użyciu dedykowanej aplikacji. Dodawanie i usuwanie kart / breloków / pilotów odbywa się przy użyciu pary kart (lub pilota) przeznaczonego do programowania (w zestawie z każdym czytnikiem).

 

Dla prostych rozwiązań można stosować również System TF.hit.

 

Zalety i wady rozwiązania:

 

+    brak konieczności stosowania komputera

+    proste zarządzanie użytkownikami przy użyciu kart (pilota) do programowania

-    brak możliwości zmiany parametrów pracy czytników

-    rozwiązanie przeznaczone dla małej liczby użytkowników

Tryb sieciowy "offline"

Tryb sieciowy offline

Stosowany w sytuacjach, w których nie ma potrzeby bieżącego monitorowania zdarzeń w systemie Kontroli dostępu. Zdarzenia zapisywane są w pamięci wewnętrznej urządzeń - w przypadku przepełnienia bufora najstarsze zdarzenia są nadpisywane. Wszystkie czytniki i kontrolery podłączone są do wspólnej magistrali RS 485 jednakże komunikacja ustanawiana jest tylko i wyłącznie w chwili przesyłania konfiguracji urządzeń oraz aktualizacji kart. Magistrala wykorzystywana jest również do odczytu zdarzeń z bufora zdarzeń urządzeń - są one zapisywane w bazie danych na komputerze PC. Do obsługi wykorzystuje się aplikacje APS Reader lub APS Home, pracującą w systemie operacyjnym MS® Windows®.

 

Zalety i wady rozwiązania:

 

+     łatwa instalacja

+     uproszczone zarządzanie użytkownikami i ich kartami

-     brak monitorowania zdarzeń "online"

Tryb sieciowy "online"

Tryb sieciowy online

W trybie sieciowym "online" magistrala RS 485, którą połączone są urządzenia systemu wykorzystywana jest do bieżącego odczytu zdarzeń pojawiających się w systemie, co pozwala wykorzystać system m.in. do aplikacji typu T&A (RCP). Rozwiązanie przeznaczone jest do budynków mieszkalnych oraz biur, w których ruch mieszkańców lub personelu musi być stale monitorowany. Do obsługi wykorzystuje się aplikacje APS Home (tylko 1 stanowisko) lub APS Administrator (wiele stanowisk) pracującą na komputerze PC w systemie operacyjnym MS® Windows®.

 

Zalety i wady rozwiązania:

 

+     zaawansowane zarządzanie prawami dostępu dla użytkowników

+     monitor zdarzeń "online"

+     rozwiązanie wielostanowiskowe (APS Administrator)

+     możliwość stosowania rozszerzeń programowych (APS Administrator)

+     możliwość połączenia z urządzeniami systemu APS 400 (APS Administrator)

+     autoryzacja "online" pozwalająca wyeliminować ograniczenia ilości użytkowników (wymaga właściwej licencji)

-     skomplikowana instalacja (APS Administrator)

-     w przypadku zastosowania aplikacji APS Administrator parametry czytników należy konfigurować osobną aplikacją (APS Reader)

Charakterystyka urządzeń

Wszystkie urządzenia systemu APS mini Plus mają ujednoliconą budowę, co pozwala na znaczne uproszczenie procesu konfiguracji.

 

Parametr Wartość
Częstotliwość pracy

125 kHz / 433 MHz

sygnał Wiegand'a z zewnętrznego urządzenia

Wejście 1 Kontaktron / Przycisk wyjścia REX
Wejście 2 Przycisk wyjścia REX / Klamka / Sabotaż / Deaktywacja czytnika
Wejście / wyjście 3 Sabotaż / Deaktywacja czytnika / Synchronizacja
Pamięć kart / breloków / pilotów 2000 + 2 karty (lub 1 pilot) do programowania
Pamięć harmonogramów

64 harmonogramy

64 święta

Pamięć zdarzeń 3400
Sygnalizacja Brzęczyk Odczyt karty / Sygnalizacja otwarcia drzwi / Alarm
Czerwona dioda LED Zasilanie / Komunikacja z komputerem PC
Zielona dioda LED Odczyt karty
Żółta dioda LED Tryb programowania / Zmiana PIN / Sygnalizacja otwarcia drzwi
Interfejs komunikacji

Magistrala RS 485

TCP/IP (w zależności od urządzenia)

Dodatkowy interfejs komunikacjie Wiegand (wejście / wyjście - konfigurowalne)

 

Poniższa tabela zawiera wszystkie konfigurowalne parametry urządzeń. W zależności od typu czytnika / modułu niektóre opcje mogą być niedostępne.

 

Parametr Zakres ustawień Wartość domyślna
Czas otwarcia zamka 0 - 255 s 7 s
Sposób sterowania zamka

Bezpośrednio / Odwrócony

Impuls / Przełączany

Bezpośrednio

Impuls

Stałe otwarcie drzwi Nigdy / Wg harmonogramu Nigdy
Sygnalizacja akustyczna otwarcia drzwi Tak / Nie Tak
Czas otwarcia drzwi (alarm "Drzwi otwarte zbyt długo") 0 - 255 s 20 s
Konfiguracja wejścia 1 Kontaktron / Przycisk wyjścia REX Kontaktron
Konfiguracja wejścia 2 Przycisk wyjścia REX / Klamka / Sabotaż / Deaktywacja czytnika Przycisk wyjścia REX
Konfiguracja wejścia / wyjścia 3 Sabotaż / Deaktywacja czytnika / Synchronizacja Sabotaż
Zapis zdarzeń w pamięci Drzwi otwarte Tak / Nie Tak
Drzwi zamknięte Tak / Nie Tak
Aktywacja wejścia 2 Tak / Nie Tak
Deaktywacja wejścia 2 Tak / Nie Tak
Odblokowanie zamka Tak / Nie Tak
Zablokowanie zamka Tak / Nie Tak
Czas sygnalizacji alarmu Sabotaż 0 - 255 s 30 s
Drzwi otwarte siłowo 0 - 255 s 30 s
Drzwi otwarte zbyt długo 0 - 255 s 0 s
Anti-passback (APB) 0 - 255 s 0 s
Karta z flagą "Alarm" 0 - 255 s 0 s
Funkcja klawiatury T&A (RCP) / PIN / ID

w zależności

od typu czytnika

Konfiguracja interfejsu Wiegand'a Standardowo (WIO 22) / Wejście (kontrola dwustronna) / Wyjście Standardowo
Autoryzacja "online" ustawienia zaawansowane
Anti-passback (APB) ustawienia zaawansowane
Automatyczna zmiana na czas letni Tak / Nie Tak
Sygnalizacja otwarcia drzwi (żółta dioda LED) Tak / Nie Nie
Funkcje zaawansowane (w zależności od typu czytnika) Tak / Nie Nie
Otwarcie drzwi w czasie alarmu "Sabotaż" Tak / Nie Tak

Licencje do urządzeń systemu APS mini Plus

Licencja Kod produktu Zastosowanie Opis
MLE 63000100 urz. 1-adresowe Aktualizacja do czytnika / kontrolera APS mini do wersji APS mini Plus
MLCE 63000400 urz. wieloadresowe
MLA 63000200 urz. 1-adresowe Licencja RCP (T&A) do czytnika / kontrolera APS mini Plus
MLCA 63000500 urz. wieloadresowe
MLC 63000300 urz. 1-adresowe Aktualizacja do czytnika / kontrolera APS mini (Plus) w wersji TF do wersji EM
MGS 63000600 urz. 1-adresowe Licencja do czytnika / kontrolera APS mini Plus - obsługa APS Administrator.GS
MCGS 63000700 urz. wieloadresowe
MGT 63000800 urz. 1-adresowe Licencja do czytnika / kontrolera APS mini Plus - obsługa APS Administrator.GT
MCGT 63000900 urz. wieloadresowe
MDV 63000A00 urz. 1-adresowe Licencja do czytnika / kontrolera APS mini Plus - podział na podsystemy
MCDV 63000B00 urz. wieloadresowe
MLO 63000C00 urz. 1-adresowe Licencja do czytnika / kontrolera APS mini Plus - autoryzacja Online
MLCO 63000D00 urz. wieloadresowe
MREC 63001000 urz. 1-adresowe Licencja do czytnika / kontrolera APS mini Plus - obsługa APS Administrator.REC
MCREC 63001100 urz. wieloadresowe

 

Wybrane produkty

Czytnik radiowy MRRF 12-TF Kontrola dostępu
Symbol:
MRRF 12-TF
Kategoria:
Czytnik radiowy
Czytnik z klawiaturą (PIN) MREP 78-TF
Symbol:
MREP 78-TF
Kategoria:
Czytnik
Czytnik zbliżeniowy MREM 59E-TF
Symbol:
MREM 59E-TF
Kategoria:
Czytnik
Czytnik zbliżeniowy MREM 65 BK-TF
Symbol:
MREM 65 BK-TF
Kategoria:
Czytnik
Czytnik zbliżeniowy MREM 80 TargGR-TF
Symbol:
MREM 80 TargGR-TF
Kategoria:
Czytnik
Czytnik zbliżeniowy MREM 80 ThanGH-TF
Symbol:
MREM 80 ThanGH-TF
Kategoria:
Czytnik
Siedziba firmy
ADD
ul. Ząbkowska 18
03-735 Warszawa
tel. +48 22 670 2420
tel. +48 22 670 2637
tel. +48 22 670 2457
Dział Handlowy
Warszawa


tel. +48 22 670 2420
w. 30

Gdańsk

tel. +48 506 913 819

Wrocław

tel. +48 509 430 440

Kraków

tel. +48 506 913 852
Dział Projektowy i Wsparcia Technicznego


tel. +48 22 670 2420
w. 20
Dział Serwisu
Warszawa:
tel. +48 22 670 2420, w. 60
Wrocław:
tel. +48 509 619 575
Kraków:
tel. +48 506 913 852
Gdańsk: